Dubbele dekking

Een dubbeldekking of dubbele dekking vindt plaats wanneer een teef tijdens haar loopsheid door twee verschillende reuen wordt gedekt. Het kan ook voorkomen dat zij met sperma van twee verschillende reuen wordt geïnsemineerd.

Dubbeldekking toegestaan per 1 december 2020

In artikel III.21 lid 3 van het Kynologisch Reglement (KR) staat dat een fokker bij de dekaangifte kan opgeven dat zijn teef door één extra reu is gedekt. Dit houdt in dat een dubbeldekking is toegestaan en dat het vanaf 1 december 2020 dus mogelijk is om een 2de reu aan te geven. Hiervoor gelden wel extra kosten o.a. in verband met DNA-controle.

KR III.21 (per 1 december 2020)
De Eigenaar van een teef mag bij de in lid 1 bedoelde dekaangifte opgeven dat zijn teef door één extra reu is gedekt. Van deze tweede reu dienen de in lid 2 genoemde gegevens te worden vermeld.

Ongeplande dekking

Sinds de invoering van het verplichte DNA-afstammingsonderzoek is wel gebleken dat pups soms niet afstammen van dezelfde opgegeven vaderhond. In dergelijke gevallen is een teef ongepland ook door een andere reu gedekt. Wanneer deze reu van hetzelfde ras is en uit afstammingsonderzoek blijkt dat die reu de vader is van de overige pups, kan de Raad van Beheer toch stambomen afgeven.
Van belang is dan nog wel dat er geen sprake is van overtreding van de inteeltregels.

De Raad van Beheer doet dit om enerzijds de fokker tegemoet te komen en niet de dupe te laten zijn van een ongeplande dekking en anderzijds om deze honden te behouden voor de fokkerij, hetgeen met het oog op een brede genenpool wenselijk is.

De VHNK staat neutraal tegenover een dubbeldekking. We raden wel aan om goede afspraken te maken tussen de teef- en reu eigenaren over het te betalen dekgeld.
Wij zullen tzt een voorstel doen betreffende een wijziging hierover in het VFR, maar wachten op een voorstel van de Raad van Beheer.

Dekreuen buitenland

Naast de Nederlandse dekreuen, zijn er ook reuen in het buitenland die ter dekking beschikbaar zijn gesteld. Om deze reuen snel vindbaar te hebben voor onze fokkers, hebben we op de website links opgenomen naar de dekreuenlijsten per land. U vindt ze op de pagina ‘Links‘ en ook via de dekreuenlijst op deze website.

Bij gebruik van een buitenlandse dekreu moet u er goed op letten dat deze reu voldoet aan de voorwaarden van het Nederlandse Verenigingfokreglement (VFR). Deze voorwaarden zijn beschreven in artikel 2.6 van het Nederlandse VFR. Let er dus op alvorens u overgaat tot een dekking dat beide ouderdieren voldoen aan het Nederlandse VFR.