KooikerKlets deel 3

Na twee eerdere succesvolle sessies van KooikerKlets (“Hoe wordt mijn reu een dekreu” en “Hoera! Een nestje op komst”), komen we aan bij het uitzoeken van de stambomen. Een gezellig en informele sessie waarin alle kans is om vragen te stellen en met elkaar informatie uit te wisselen!

Doggydaten, meer dan alleen Tinder… Hoe vind ik een passende match? Meer informatie en aanmelden…

Extra bericht e-mail PM

Extra bericht n.a.v. verstuurde email risico-inschatting polymyositis

Er zijn afgelopen week mailings verstuurd naar de eigenaren van kooikerhondjes die, naar aanleiding van antwoord op eerdere persoonlijke brieven of het invullen van de enquête op de website, hebben aangegeven graag op de hoogte gesteld te willen worden van de uitslagen van hun honden in het kader van onderzoek naar polymyositis.

De honden waarvan de eigenaar nu een bericht heeft ontvangen zijn eerder getest in het kader van het polymyositisonderzoek naar de oorzaak en de verspreiding van de risicofactor in het ras. De uitslag vermeld in deze brief heeft betrekking op het individuele dier en geeft een risico-inschatting of de hond een verhoogd of laag risico heeft om de ziekte zelf te ontwikkelen.
Deze inschatting zegt niets over risico-inschatting of kwaliteiten met betrekking tot de fokkerij.

Het aanvragen van advies over fokcombinaties voor polymyositis verloopt via de VHNK (Risico-inschatting polymyositis) en binnenkort via Fit2Breed.

Het expertisecentrum is bereid om deze test ook uit te voeren voor kooikerhondjes waarvan wij reeds DNA in het bezit hebben vanuit eerdere DNA-testen naar ENM en/of VWD, mits de eigenaren hebben aangegeven de uitslag te willen weten en toestaan dat het resultaat wordt opgenomen in het Fit2Breedprogramma. Hiervoor hebben eigenaren gedurende 3 maanden de mogelijkheid gehad dit aan te geven via de enquête. De honden van de mensen die zich hiervoor hebben opgegeven de afgelopen maanden, zullen kosteloos worden getest. Deze eigenaren zullen ook een risico-inschatting op klinische ziekte voor hun eigen hond ontvangen.

Eigenaren waarvan de honden niet zijn meegenomen in het kader van onderzoek of waarvan wij geen ingevulde enquête hebben ontvangen, maar alsnog hun honden willen laten genotyperen en onderzoeken op de risicofactor voor polymyositis, kunnen dit laten doen door middel van het afnemen van materiaal en opsturen door middel van het nieuwe DNA-formulier. Documenten fokkerij

De uitslagen van hoog/laag risico worden niet gepubliceerd in het CR en Zooeasy maar worden meegenomen bij de risico-inschatting geven door Fit2Breed. De huidige test voor PM geeft een mutatie in genen aan en geeft daarom een risico-inschatting aan. Om deze reden worden er dan ook geen lijsten met individuele honden en uitslagen gepubliceerd. Meer over deze mutatie op Mutatie gevonden

Inhoudelijke vragen kunnen gesteld worden aan het Expertise Centrum ecgg@uu.nl

Namens de werkgroep Fit2breed
Esther de Leeuw, Kerstin Ueckert, Hille Fieten, Peter Leegwater.