Kampioenschapsclubmatch wordt fokgeschiktheidskeuring

Via deze weg deelt het bestuur mede dat besloten is om de Kampioenschapsclubmatch van 8 november 2020 te Zutphen te wijzigen naar een fokgeschiktheidskeuring. Middels het organiseren van een fokgeschiktheidskeuring wil de Vereniging haar leden de mogelijkheid bieden de volgens het VFR vereiste keurverslagen te behalen. Deze zijn nodig voor de inzet van reuen en teven voor de fokkerij. Op deze dag zal het mogelijk zijn om desgewenst de hond door twee keurmeesters te laten beoordelen. Tijdens de fokgeschiktheidskeuring worden geen kwalificaties gegeven. Er zal alleen worden beoordeeld of de hond qua exterieur wel of niet geschikt is voor de fokkerij.

Verdere details omtrent de invulling en organisatie van deze dag, met inachtneming van de actuele corona maatregelen, worden op dit moment uitgewerkt. Een nieuwe update zal naar verwachting eind augustus volgen.

Concept gezondheidsbeleid RvB

Deze mail hebben we van de Raad van Beheer ontvangen.
We hebben laten weten dat het kort dag is, maar beter laat dan nooit. Mocht u willen reageren kan dat naar voorzitter@kooikerhondje.nl.


Onderwerp: conceptvoorstellen gezondheidsbeleid t.b.v. AV 5 september a.s.

Aan de aangesloten verenigingen Raad van Beheer

Geacht bestuur,

In het voorjaar wilden wij informatieavonden organiseren, om met onze leden, fokkers en geïnteresseerden een aantal conceptvoorstellen op het gebied van gezondheidsbeleid te bespreken. Wegens corona konden deze informatieavonden niet doorgaan.

In overleg met de leden is gekozen voor een andere vorm die wij nu op onze website hebben gepubliceerd.
De voorstellen bestaan uit een videopresentatie door een bestuurslid, de handout van de presentatie en het conceptvoorstel in tekst uitgewerkt.

We verzoeken u om dit bericht met uw leden en overige belanghebbenden te delen en om deze presentaties te bekijken en de voorstellen te lezen. Vragen en suggesties hierover door uw achterban kunnen dan worden gestuurd naar de aangesloten verenigingen.

Wij verzoeken de verenigingen de vragen en suggesties te bundelen en uiterlijk voor 1 augustus a.s. naar ons te sturen. Op basis van deze terugkoppeling zullen de voorstellen, eventueel met aanpassingen op basis van de reacties, opgenomen worden voor besluitvorming tijdens onze Algemene Vergadering die op 5 september wordt gehouden.

Kortsnuiten & KR
De presentaties en de voorstellen voor de kortsnuiten en aanpassingen in het kynologisch reglement zijn op dit moment niet gepubliceerd. De presentaties en de conceptvoorstellen waarnaar wordt verwezen in de video’s ontbreken voor nu. Deze kunnen namelijk nog wijzigen op basis van lopende gesprekken hierover met de rasverenigingen. Vandaar dat wij deze nog niet hebben opgenomen op deze pagina. Deze volgen later.

Alle informatie vindt u via onze website: www.houdenvanhonden.nl/concept-gezondheidsbeleid.

U kunt op de items onder ieder hoofdstuk klikken om deze te bekijken.

Wij zien uw reactie graag tegemoet.

Met vriendelijke groet,
Roelof Nuberg | secretaris
Raad van Beheer – houden van honden

Dekreuen buitenland

Naast de Nederlandse dekreuen, zijn er ook reuen in het buitenland die ter dekking beschikbaar zijn gesteld. Om deze reuen snel vindbaar te hebben voor onze fokkers, hebben we op de website links opgenomen naar de dekreuenlijsten per land. U vindt ze op de pagina ‘Links‘ en ook via de dekreuenlijst op deze website.

Bij gebruik van een buitenlandse dekreu moet u er goed op letten dat deze reu voldoet aan de voorwaarden van het Nederlandse Verenigingfokreglement (VFR). Deze voorwaarden zijn beschreven in artikel 2.6 van het Nederlandse VFR. Let er dus op alvorens u overgaat tot een dekking dat beide ouderdieren voldoen aan het Nederlandse VFR.