Fit2breed 1 februari live

Fit2breed voor het Nederlandse Kooikerhondje gaat live op 1 februari 2024

Met gepaste trots kunnen wij melden dat na jarenlange internationale data verzameling, samen met onze fokkers en eigenaren en een zeer goede samenwerking met de dierenartsen en het team van het Expertise Centrum Genetica (ECGG) van de faculteit diergeneeskunde in Utrecht, Fit2breed klaar is voor gebruik. Met Fit2breed is er een mogelijkheid gekomen dat een fokker actief gebruik kan maken van alle verzamelde data. Een fokker kan nu op een onderbouwde manier bijdragen aan het behoud van de genetische diversiteit van het Nederlandse kooikerhondje en tegelijkertijd hondjes fokken die zo gezond mogelijk door het leven gaan.

Lees meer:

Bij de ontwikkeling van Fit2breed stond gebruiksgemak voor de teefeigenaar voorop.
De fokker kan een teef invullen in de module. Vervolgens krijgt men een lijst van alle potentieel geschikte reuen, gesorteerd op verwantschap met de teef. Ook is het mogelijk om een gewenste combinatie van een reu en een teef in te vullen, waarbij vervolgens risico-aspecten bij de combinatie, invloed van de combinatie op het gehele ras en eventuele (on)geschiktheid worden weergegeven. Voor meer informatie kijk op: Fit2Breed.

Embarktest tijdens clubmatch

Mogelijkheid Embarktest tijdens de Kampioenschapsclubmatch 18 november a.s.

Bij de selectie van fokdieren in een rashondenpopulatie is het belangrijk om rekening te houden met de mate van inteelt. Veel fokprogramma’s maken gebruik van lijnteelt en inteelt als middel om raskenmerken te behouden en gewenste eigenschappen te benadrukken. Maar studies tonen aan dat naarmate de inteelt toeneemt, dit een sterk negatieve invloed heeft op de gezondheid, vruchtbaarheid en levensduur van een hond.

Iedere hond heeft heel veel verschillende genen in zijn DNA. Van ieder gen bestaan er veel verschillende varianten. Die variatie is o.a. nodig om te voorkomen dat ziektes tot uiting komen. Elk individu heeft van een gen maar 2 varianten die ze aan hun nageslacht doorgeven. Wanneer de inteelt toeneemt doordat de fokdieren te nauw aan elkaar verwant zijn, neemt de variatie in het DNA af, doordat steeds dezelfde varianten worden doorgegeven.

Er zijn twee manieren om de mate van inteelt (COI) in een hond te bepalen. Op basis van de stamboom kan een theoretische inschatting gemaakt worden van de inteelt in een individuele hond. Er wordt daarbij vanuit gegaan dat een broer en zus altijd 25% hetzelfde DNA hebben. Maar dit is een gemiddelde en de werkelijkheid wijkt daar soms sterk van af.
Daarom is het beter om de COI te bepalen door middel van een uitgebreide DNA-screening. Daarbij wordt van heel veel genen in het DNA (markers) bepaald welke varianten de hond precies bij zich draagt. Bij de selectie van fokdieren en oudercombinaties is het streven dat er zoveel mogelijk varianten van ieder gen worden overgedragen aan de volgende generatie en dat individuen zo min mogelijk kans hebben om 2 dezelfde varianten van hun ouders te krijgen.

De COI bij het Kooikerhondje is op dit moment gemiddeld 33%. Dat betekent dat twee willekeurige Kooikerhondjes 33% hetzelfde DNA hebben. Dat is hoger dan normaal een broer en zus met elkaar overeenkomen. En daardoor neemt de kans op problemen in het ras toe. Het advies is daarom om van zoveel mogelijk Kooikerhondjes een volledige genotypering te laten doen om te kijken welke dieren nog unieke varianten van genen bij zich dragen en welke dus belangrijk zijn om mee te nemen naar de volgende generatie.

Er zijn meerdere instituten die deze genotyperingtesten aanbieden. Het advies is om de Embarktest te gebruiken. Deze test beoordeelt meer dan 230.000 markers en kan daarmee een goede inschatting maken van de mate van inteelt in een individu en kan het meest betrouwbaar gebruikt worden in Fit2Breed om geschikte oudercombinaties te selecteren.

Afname tijdens kampioenschapsclubmatch

Op de Kampioenschapsclubmatch is er gelegenheid om bij uw hondje de Embarktest af te laten nemen, dit gebeurt middels een swab, waarmee wat wangslijmvlies afgenomen wordt.

Voordelen om de test op deze dag te laten doen:

  • Er is een dierenarts aanwezig: geen extra bezoek aan uw eigen dierenarts en geen extra consultkosten
  • De VWD-test zit op de Embark, deze test is niet meer nodig via de DNA-bloedtest
  • VHNK betaalt de verzendkosten naar Amerika

De kosten voor deze test zijn € 139,15.
De facturering vindt achteraf via de Universiteit Utrecht plaats.

U kunt zich opgeven tot uiterlijk 10 november a.s. (max. 50 honden)

N.B: Indien uw hond al gegenotypeerd is via Wisdom, dan is Embark niet meer noodzakelijk.

Mooie samenwerking tussen rasvereniging, fokkers en wetenschappers

“Rasvereniging overwon erfelijke ziekte kooikerverlamming”

In de nieuwsbrief van de Raad van Beheer is artikel opgenomen over de samenwerking tussen rasvereniging, fokkers en wetenschappers. Het artikel is een mooi voorbeeld hoe de georganiseerde kynologie van essentieel belang is voor het oplossen van aandoeningen die vaak lang geleden ontstaan zijn. Door een gericht fokbeleid en door goed samen te werken met fokkers en wetenschappers kunnen erfelijke aandoeningen zo wel degelijk bestreden worden.

Meer lezen?