De vereniging

Introductie

Willem van Oranje en Louise de Coligny
Op 11 februari 1967 werd de Vereniging ‘Het Nederlandse Kooikerhondje’ (VHNK) opgericht, met als vestigingsplaats Delft, dit in verband met de historische relatie tot Prins Willem van Oranje.

De vereniging is lid van de Raad van Beheer op Kynologisch Gebied in Nederland.

De vereniging beschikt over pdf Statuten, waarin de dienstverlenende taak van de Vereniging ten opzichte van het Nederlandse Kooikerhondje en de leden zijn geformuleerd. Daarnaast kent de Vereniging een pdf Huishoudelijk reglement.

Doel

Het doel van de vereniging is de instandhouding en de verbetering van het Nederlandse Kooikerhondje, de bevordering van het welzijn van de tot het ras behorende honden en de bevordering van het contact tussen liefhebbers en fokkers van het ras. De vereniging tracht dit te bereiken door:

  • het houden van vergaderingen en bijeenkomsten;
  • het (doen) houden van lezingen en eventueel het geven of doen geven van cursussen op kynologisch gebied;
  • het houden en steunen van clubmatches, tentoonstellingen, etc.;
  • het bevorderen van het geven van gehoorzaamheidsoefeningen;
  • het voorlichten van haar leden bij de aankoop en dekking en verder in het algemeen alles wat de fokkerij, het opfokken en opvoeden van honden betreft;
  • het bevorderen van een juiste inschrijving van nesten en honden in de Nederlandse hondenstamboekhouding;
  • behulpzaam te zijn bij de vorming en de instandhouding van een goed keurmeesterskorps;
  • het bijhouden van een register van ingeschreven kooikerhondjes;
  • andere wettige middelen die het doel kunnen bevorderen, mits niet in strijd met de Statuten, Reglementen en wettige besluiten van de Raad van Beheer.