Het bestuur van de vereniging bestaat uit een voorzitter, secretaris, penningmeester en maximaal zes leden.

Huidig bestuur

Voorzitter Mw. K. Ueckert
voorzitter@kooikerhondje.nl
Secretaris Mw. R.H. Ludema-Huitema
Arsumerdijk 1
9023 AN Jorwerd
Tel. 058-2519120
secretaris@kooikerhondje.nl
Penningmeester Mw. C. Cop-Bronkhorst
penningmeester@kooikerhondje.nl
Vice-voorzitter Dhr. F. van Dorp
f.vandorp@kooikerhondje.nl
Lid Dhr. H. Boerkamp
Lid Mw. M.H. Kleinjan-Matena
m.kleinjan@kooikerhondje.nl
Lid Mw. L. Adams
l.adams@kooikerhondje.nl