Commissies

Het bestuur weet zich gesteund door een aantal commissies

InformatieToetsingEvenementenRedactieWebsiteGeschillen
Commissie Informatievoorziening fokkerij, gezondheid en gedrag

Doelstelling

  • Het bevorderen dat de kwaliteit, gezondheid en het karakter van de kooikerhondjes wordt verbeterd door het geven van informatie aan fokkers en eigenaren van de honden.
  • Het tot stand brengen van contacten tussen leden-fokkers van Kooikerhondjes en gegadigden voor een kooikerpup. Daarbij is voorwaarde dat de pups zijn gefokt volgens de bepalingen van het fokreglement.
Huidige samenstelling
Voorzitter
(info algemeen,
gedragsverklaring, dekreuenlijst)
Mw. M.H. Kleinjan-Matena
info-cie@kooikerhondje.nl
Lid
(uitslagen PL, ENM/VWD, ogen)
Mw. D. Hillen
d.hillen@kooikerhondje.nl
Lid 
(puppyinfo,
overplaatsing oudere honden)
Mw. C.M.L. v.d. Berg-Janssen
Tel. 0348-445811
(ma-vrij 15.00-17.00 uur)
puppyinfo@kooikerhondje.nl
Lid
(info ziektes/info buitenland)
Mw. G.C. de Leeuw- van der Wal
Tel: 0313-724015
e.deleeuw@kooikerhondje.nl
Lid
(overleden hondjes, enquêtekaarten)
Mw. A. v.d. Hoeven-Postma
Gantelweg 5
4286 EH Almkerk
Tel. 06-10676159
a.vdhoeven@kooikerhondje.nl
Lid Mw. I. Noteboom
i.noteboom@kooikerhondje.nl
Commissie Toetsing

Doelstelling

  • Het toetsen of leden die Kooikerhondjes fokken hierbij handelen of hebben gehandeld overeenkomstig de bepalingen van het fokreglement van de vereniging. Deze doelstelling is ook van kracht indien een dekreu-eigenaar zijn hond beschikbaar stelt voor dekking van een hond van een niet-lid.
Huidige samenstelling
Voorzitter R.H. Ludema-Huitema
Secretaris Mw. C.M. Warps-Weijling
Barnsteen 12
1625 RC Hoorn (NH)
Tel. 0229-233368
toetsing-cie@kooikerhondje.nl
Lid Mw. A. Straaijer
Evenementencommissie
  • De evenementencommissie organiseert clubmatches, nestkeuringen, doe-dagen, wandelingen of andere evenementen.
Huidige samenstelling
Voorzitter Dhr. F. van Dorp
Secretaris Mw. M. van Rijsinge
evenementen@kooikerhondje.nl
Lid Mw. M. Mussert
Lid Dhr. A.J. Floor
Lid Mw. C. Bastiaanse
Lid Vacature
Redactiecommissie

Mededelingenblad
Het bestuur is verantwoordelijk voor het Mededelingenblad van de Vereniging dat 4x per jaar verschijnt en waarvoor het gebruik maakt van diensten van een redaktiecommissie.

Brieven welke worden geplaatst vallen onder verantwoording van de schrijver. Anonieme brieven en brieven met kwetsende inhoud worden niet geplaatst.

Redactie-adres:
Mw. E.J.C. Klever-v.d. Berg
Utrechtsestraatweg 19a
3481 LA Harmelen

Tekst en foto’s (resolutie 300 dpi) kan u ook via e-mail zenden aan clubblad@kooikerhondje.nl.

Website
Website beheer Mw. K.C. Slotboom
webmaster@kooikerhondje.nl
Foto’s website Mw. M. Steenbergen
Geschillencommissie
  • De Geschillencommissie kan optreden in geschillen tussen bestuursleden onderling, tussen bestuur en leden, en tussen leden onderling.

pdf Reglement Geschillencommissie 26/06/2009

Secretariaat Geschillencommissie
Mw. D.L. Striegel-Oskam
8e Wijk 3
8414 NA Nieuwehorne
0513-542015
geschillen-cie@kooikerhondje.nl