Commissies

Het bestuur weet zich gesteund door een aantal commissies

InformatieEvenementenRedactieWebsiteGeschillen

Commissie Informatievoorziening fokkerij, gezondheid en gedrag

Doelstelling
  • Het bevorderen dat de kwaliteit, gezondheid en het karakter van de kooikerhondjes wordt verbeterd door het geven van informatie aan fokkers en eigenaren van de honden.
  • Het tot stand brengen van contacten tussen leden-fokkers van Kooikerhondjes en gegadigden voor een kooikerpup. Daarbij is voorwaarde dat de pups zijn gefokt volgens de bepalingen van het fokreglement.
Huidige samenstelling
Voorzitter

info algemeen, gedragsverklaring, dekreuenlijst
Mw. M.H. Kleinjan-Matena
info-cie@kooikerhondje.nl


Lid

Toetsing dekmeldingen
Mw. C.M. Warps-Weijling
Tel. 0229-233368
toetsing-cie@kooikerhondje.nl


Lid

uitslagen PL, ENM / VWD, oogonderzoek
Mw. D. Hillen
Bongerd 5
7597 MP Saasveld
d.hillen@kooikerhondje.nl


Lid

puppyinfo, overplaatsing oudere honden
Mw. C.M.L. v.d. Berg-Janssen
Tel. 0348-445811 (ma-vrij 15.00-17.00 uur)
puppyinfo@kooikerhondje.nl


Lid

info myositis, info buitenland
Mw. G.C. de Leeuw- van der Wal
Tel: 0313-724015
e.deleeuw@kooikerhondje.nl


Lid

overleden hondjes, enquête
Mw. A. v.d. Hoeven-Postma
Gantelweg 5
4286 EH Almkerk
Tel: 06-10676159
a.vanderhoeven@kooikerhondje.nl


Lid

info gezondheid
Mw. I. Noteboom-Koomen
i.noteboom@kooikerhondje.nl


Lid

Mw. J. Besterveld
j.besterveld@kooikerhondje.nl


Lid

Mw. M. Kalishoek
m.kalishoek@kooikerhondje.nl

Evenementencommissie

  • De evenementencommissie organiseert clubmatches, nestkeuringen, doe-dagen, wandelingen of andere evenementen.
Huidige samenstelling
Voorzitter

Mw. L.M. Adams
l.adams@kooikerhondje.nl


Secretaris

Mw. M. van Rijsinge
evenementen@kooikerhondje.nl


Lid

Dhr. A.J. Floor
j.floor@kooikerhondje.nl


Lid

Mw. C. Bastiaanse
c.bastiaanse@kooikerhondje.nl


Lid

Dhr. T. van Geijlswijk
t.vangeijlswijk@kooikerhondje.nl


Lid

Dhr. J. Strijbos
j.strijbos@kooikerhondje.nl

Redactiecommissie

Mededelingenblad

Het bestuur is verantwoordelijk voor het Mededelingenblad van de Vereniging dat 4x per jaar verschijnt en waarvoor het gebruik maakt van diensten van een redaktiecommissie.

Brieven welke worden geplaatst vallen onder verantwoording van de schrijver. Anonieme brieven en brieven met kwetsende inhoud worden niet geplaatst.

Redactie-adres:
Mw. E.J.C. Klever-v.d. Berg
Utrechtsestraatweg 19a
3481 LA Harmelen

Tekst en foto’s (resolutie 300 dpi) kan u ook via e-mail zenden aan clubblad@kooikerhondje.nl.

Heeft u interesse om het clubblad voortaan digitaal te ontvangen?

Dat kan! U ontvangt het clubblad (tegen hetzelfde lidmaatschapsgeld) dan elk kwartaal in uw mailbox als digitale PDF.

Aanmelden voor het digitale clubblad kan via penningmeester@kooikerhondje.nl

Website

Website beheer

Mw. K.C. Slotboom
webmaster@kooikerhondje.nl


Foto’s website

Mw. M. Steenbergen

Geschillencommissie

  • De Geschillencommissie kan optreden in geschillen tussen bestuursleden onderling, tussen bestuur en leden, en tussen leden onderling.
 
pdf Reglement Geschillencommissie 26/06/2009

Secretariaat Geschillencommissie

Mw. D.L. Striegel-Oskam
8e Wijk 3
8414 NA Nieuwehorne
0513-542015
geschillen-cie@kooikerhondje.nl