Lidmaatschap

De contributie bedraagt € 27,50 voor leden en € 12,50 voor gezinsleden. Gezinsleden zijn gewoon lid, maar ontvangen geen Mededelingenblad. Nieuwe leden betalen bovendien € 5,- inschrijfgeld.

Bij aanmelding voor het lidmaatschap kunt u aangeven of u het Mededelingenblad per post of digitaal wilt ontvangen.

Leden in het buitenland die het mededelingenblad op papier ontvangen, betalen € 12,50 extra. Als zij het blad digitaal ontvangen is de contributie gelijk aan die voor Nederlandse leden, dus € 27,50.

Zij die na 1 juli lid worden betalen voor het lopende jaar de helft van de jaarcontributie, mits zij gelijktijdig de jaarcontributie voor het volgende jaar voldoen.


Nieuwe leden, opzeggingen, gegevenswijzigingen (w.o. het aan- en afmelden voor het digitale clubblad), kunnen worden doorgegeven via één van onderstaande formulieren: