Lidmaatschap

De contributie voor 2020 bedraagt € 27,50 voor leden en € 12,50 voor gezinsleden. Gezinsleden zijn gewoon lid, maar ontvangen geen Mededelingenblad.
Nieuwe leden betalen bovendien € 5,- inschrijfgeld.
Buitenlandse leden betalen daarboven € 7,50 i.v.m. extra kosten.

Zij die na 1 juli lid worden betalen voor het lopende jaar de helft van de jaarcontributie, mits zij gelijktijdig de jaarcontributie voor het volgende jaar voldoen.


Nieuwe leden, opzeggingen, adreswijzigingen en adresverbeteringen kunnen worden doorgegeven via één van onderstaande formulieren: