Lidmaatschap

De contributie voor 2018 bedraagt € 27,50 voor leden en € 12,50 voor gezinsleden (zij zijn gewoon lid, maar ontvangen geen Mededelingenblad). Nieuwe leden betalen bovendien € 5,- inschrijfgeld.
Buitenlandse leden betalen daarboven € 7,50 i.v.m. extra kosten.

Zij die na 1 juli lid worden betalen voor het lopende jaar de helft van de jaarcontributie, mits zij gelijktijdig de jaarcontributie voor het volgende jaar voldoen.

Nieuwe leden, opzeggingen, adreswijzigingen en adresverbeteringen kunnen worden doorgegeven via één van onderstaande formulieren:

Aanmelden lidmaatschap

Achternaam: Voorletters:
Geboren:
Adres: Postcode:
Plaats: Telefoon:
E-mail:
Stamboomnaam
hond: Geboren:

 

wil graag lid worden van de vereniging “Het Nederlandse Kooikerhondje” en verklaart dat hij/ zij zich kan verenigen met de doelstellingen van de Vereniging en verbindt zich tot naleving van het Huishoudelijk Reglement en de bijzondere Reglementen.
Ik heb kennis genomen van de privacyverklaring en de verzameling en verwerking van mijn persoonsgegevens, op de wijze zoals in de Privacyverklaring van de VHNK beschreven, en deze aanvaard.

 

Opmerkingen:

Lidmaatschapsbewijs

Naam: Voorletters:
Adres: Postcode:
Plaats: Telefoon:
E-mail:

 

wil graag een lidmaatschapsbewijs ontvangen.

Ik heb kennis genomen van de privacyverklaring en de verzameling en verwerking van mijn persoonsgegevens, op de wijze zoals in de Privacyverklaring van de VHNK beschreven, en deze aanvaard.

Opmerkingen:

Wijzigen lidmaatschapsgegevens

* Verplichte velden

Huidige gegevens:
Naam:* Voorletters:*
Adres:* Postcode:*
Plaats:* Telefoon:*
E-mail:*
Rekeningnr:
Bij adreswijzigingen vragen we u om de hondgegevens in te vullen. Dit mag zowel een huidige hond als een vorige hond zijn.
Hond: Geboren:
 
Wijzigingen t.o.v. bovenstaande (u hoeft alleen de wijziging(en) in te vullen):
Naam: Voorletters:
Adres: Postcode:
Plaats: Telefoon:
E-mail:
Rekeningnr: Per:*

 

Ik heb kennis genomen van de privacyverklaring en de verzameling en verwerking van mijn persoonsgegevens, op de wijze zoals in de Privacyverklaring van de VHNK beschreven, en deze aanvaard.

Opmerkingen:

Beëindigen lidmaatschap

Naam: Voorletters:
Adres: Postcode:
Plaats: Telefoon:
E-mail:

 

wil zijn/haar lidmaatschap opzeggen per 1 januari van het volgende kalenderjaar.

Ik heb kennis genomen van de privacyverklaring en de verzameling en verwerking van mijn persoonsgegevens, op de wijze zoals in de Privacyverklaring van de VHNK beschreven, en deze aanvaard.

Opmerkingen: