Lidmaatschap

Contributies en toeslagen20232024
Lidmaatschapsgeld *€ 27,50€ 30,00
Gezinslid *
(2e lid op zelfde adres)
€ 12,50€ 15,00
Inschrijfgeld nieuw lid€ 5,00€ 5,00
* Zij die na 1 juli lid worden betalen voor het lopende jaar de helft van de jaarcontributie, mits zij gelijktijdig de jaarcontributie voor het volgende jaar voldoen.
Toeslag leden buiten Nederland die per post het mededelingenblad willen ontvangen€ 12,50€ 15,00
Toeslag leden zonder/foutief e-mailadres in ledenadministratie en geen afgegeven incassomachtiging€ 2,50€ 2,50
Toeslag wanneer geen of fout e-mailadres bekend is en aanmaning per post verstuurd moet worden (ook bij stornering en geen communicatie via e-mail mogelijk)  –€ 2,50
 
Nieuwe leden, wijzigingen van lidmaatschapsgegevens en opzeggingen kunnen worden doorgegeven via één van onderstaande formulieren:

Heeft u vragen over uw lidmaatschap dan kunt u mailen naar ledenadministratie@kooikerhondje.nl