Lidmaatschap

De contributie bedraagt € 27,50 voor leden en € 12,50 voor gezinsleden. Gezinsleden zijn gewoon lid, maar ontvangen geen Mededelingenblad. Nieuwe leden betalen bovendien € 5,- inschrijfgeld.

Bij aanmelding voor het lidmaatschap kunt u aangeven of u het Mededelingenblad per post of digitaal wilt ontvangen.

Leden in het buitenland die het mededelingenblad op papier ontvangen, betalen € 12,50 extra. Als zij het blad digitaal ontvangen is de contributie gelijk aan die voor Nederlandse leden, dus € 27,50.

Leden die geen e-mailadres hebben doorgegeven en/of nog niet akkoord gaan met incasso van de lidmaatschapsgelden betalen € 2,50 extra aan administratiekosten.

Zij die na 1 juli lid worden betalen voor het lopende jaar de helft van de jaarcontributie, mits zij gelijktijdig de jaarcontributie voor het volgende jaar voldoen.

Heeft u vragen over uw lidmaatschap dan kunt u mailen naar ledenadministratie@kooikerhondje.nl


Nieuwe leden, wijzigingen van lidmaatschapsgegevens en opzeggingen kunnen worden doorgegeven via één van onderstaande formulieren: