Lidmaatschap aanmelden

  Achternaam:

  Voorletters:

  Geboren:

  Adres:

  Postcode:

  Plaats:

  Land:

  Telefoon:

  E-mail:

  Hoe wilt u het clubblad ontvangen?

  Stamboomnaam hond:

  Geboren:

  Ik wil graag lid worden van de vereniging "Het Nederlandse Kooikerhondje" en verklaar dat ik me kan verenigen met de doelstellingen van de Vereniging en verbind me tot naleving van de statuten, het Huishoudelijk Reglement en de bijzondere Reglementen. Tevens ga ik akkoord met publicatie van relevante gegevens van mijn hond(en).

  Ik heb kennis genomen van de privacyverklaring en de verzameling en verwerking van mijn persoonsgegevens, op de wijze zoals in de Privacyverklaring van de VHNK beschreven, en deze aanvaard.

  Opmerkingen:

  Problemen met dit formulier? Mail naar webmaster@kooikerhondje.nl