Lidmaatschapsbewijs

  Voor fokkers is dit bewijs verplicht ten behoeve van de controle van de chipper.

  Naam:

  Voorletters:

  Adres:

  Postcode:

  Plaats:

  Telefoon:

  E-mail:

  wil graag een lidmaatschapsbewijs ontvangen.

  Ik heb kennis genomen van de privacyverklaring en de verzameling en verwerking van mijn persoonsgegevens, op de wijze zoals in de Privacyverklaring van de VHNK beschreven, en deze aanvaard.

  Opmerkingen:

  Problemen met dit formulier? Mail naar webmaster@kooikerhondje.nl