Lidmaatschap opzeggen

Ik wil mijn lidmaatschap opzeggen per 1 januari van het volgende kalenderjaar.

Naam:

Voorletters:

Adres:

Postcode:

Plaats:

Telefoon:

E-mail:

Ik heb kennis genomen van de privacyverklaring en de verzameling en verwerking van mijn persoonsgegevens, op de wijze zoals in de Privacyverklaring van de VHNK beschreven, en deze aanvaard.

Opmerkingen:

Problemen met dit formulier? Mail naar webmaster@kooikerhondje.nl