Lidmaatschap opzeggen

  Ik wil mijn lidmaatschap opzeggen per 1 januari van het volgende kalenderjaar.

  Let op: Wanneer dit niet is gemeld uiterlijk 1 maand voor aanvang van het nieuwe kalenderjaar, zal het lidmaatschap pas het jaar daarop kunnen stoppen.

  Achternaam:

  Voorletters:

  Adres:

  Postcode:

  Plaats:

  Telefoon:

  E-mail:

  Ik heb kennis genomen van de privacyverklaring en de verzameling en verwerking van mijn persoonsgegevens, op de wijze zoals in de Privacyverklaring van de VHNK beschreven, en deze aanvaard.

  Opmerkingen:

  Problemen met dit formulier? Mail naar webmaster@kooikerhondje.nl